This Page

has moved to a new address:

Politik för en halv miljon och en hel miljö: Dags att privatisera arbetsförmedlingen!

Sorry for the inconvenience…

Redirection provided by Blogger to WordPress Migration Service